Verksamhet

SIR Business School

SIR Business School är en träningsskola som utvecklats från erfarenheter i Västerås Science Park. Mest efterfrågade kurser är projektledning, styrelsearbete och ledarskap. Idag återkommer dessa kurser med jämna mellanrum i Västerås Science Park. Och nu har vi start  kurser och redovisning  för nytt starter. Vi satsar genom vår Business School på ett brett kursprogram för företag. Vi riktar oss både till nyetablerade företag som växer och är på väg att växla upp utvecklingstakten ytterligare och etablerade företag som har behov av utbildningar som kan öka företagets försäljning, skapa god ledning och struktur samt öka marknadsandelarna.  I SIR Business School finns ett antal mycket erfarna och inspirerande handledare.

SIR Marketing Consulting

En kurs kan starta så snart det finns minst 4 intresserade. Tidigare deltagare vittnar om vad dessa kurser betytt för att ta företaget vidare, både vad gäller marknadsutveckling och företagets

organisation, styrelse och ledning. 

Vi satsar på coachning & utbildning!

Redan 2008 framkom det önskemål från många medlemsföretag i dåvarande Teknikbyn om ett samlat kurs- utbud inom marknadsföring, försäljning och projektledning som var mer anpassat efter deras behov. Nu har vi tagit ytterligare ett steg och utvecklat de här utbildningarna med nytt innehåll och nya erfarna kursledare. I april 2011 körde vi de första kurserna i ny tappning och fick mycket bra respons från deltagarna. Många deltagare har gett oss toppbetyg på kurserna. Utbildningarna vänder sig både till företag i Västerås Science Park och till andra företag som vill utvecklas och göra bättre affärer

 
 
 
 

Be om en offert :

SIR-Accounting

Rätt redovisning är viktigt för alla företag, små som stora. Det delas upp i flera områden t.ex internredovisning som fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk, och ekonomistyrning som handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Den externa revisionen, finansiell redovisning och skatteredovisning är andra delar. Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning och den finansiella redovisningen fokuserar på organisationens finansiella rapporter till externa användare.


SIR-Gruppen hjälper era företag med löpande redovisning. Det är dagliga bokföringen av företagets ekonomiska verifikationer. Vi hjälper också många med att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

SIR-Communication

SIR Communication fokuserar på marknadskommunikation, där särskilt tre områden står i fokus: webbdesign, grafisk design, information och översättning. Vi erbjuder drivna skribenter, webbdesigners och marknadskommunikatörer samt översättare till olika språk.


Översättning  Svenska <–>Thailändska<—>Engelska : Vi hjälper dig att översätta följande områden:

* Ekonomi
* Juridik
* Samhällsvetenskap
* Religion


Vi har personal som har fått kunskaper och jobbat inom politik, ekonomi, samhällsvetenskap,och religion som kan hjälpa dig.


Vända dig till oss att nå ditt mål.

SIR Marketing consulting är konsultdelen av verksamheten. Förutom utbildningen inom SIR Business School kan företaget få hjälp med coachning av säljare, marknadsundersökningar och marknadsplanering. Stor erfarenhet finns av marknadsundersökningar både inom och utom Sverige, både av konsumentprodukter och produkter för industrin.

 

FEES

Med våra konsulterna kan vi erbjuda både löpande räkningen  och fast pris med olika till fället. Vi gör alltid vad vi har lovat.

 

 

Kontakta oss:

info@sirgruppen.se


Adrss: Trefasgatan 4,

72130  Västerås


Telefon

073 851 60 99
073 436 94 50

SIR Communication

Org.nr.916462-9751


Bankgiro : 5683-6174

NYHETER


SIR-Resan för affär resan och utbildning till Asien, EU m.m. kommer snart.

Copyright © 2015 - 2019 Sir Communication  All rights reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera