Hem

 

NYA KURSER?

+ Effektiv projektledning

Välkommen till oss

SIR-Gruppen grundades 1991.

Till att börja med mest som en konsultgrupp inom reklam, marknadsföring och affärsrådgivning. Idag är en stor del av verksamheten fokuserad på kurser och tjänster som kan öka företagets försäljning, skapa god ledning och struktur samt ta företaget till nya marknader.

Diplomkurs i Styrelsearbete

Kraven på styrelser ökar, här är kursen som tar dig vidare.


SIR Business School Styrelseutbildningar är baserade på Styrelseinstitutets diplomutbildning, som rankas som en av marknadens bästa styrelseutbildningar.

 

Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt verkyg för att utvecklar företaget. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

 


Kontakt


Phone: +46 73 436 94 50

Email: info@sirgruppen.se


Målgrupp för denna kurs är nu aktiva styrelseledamöter, blivande ledamöter och ordföranden, ledningsgrupper, företagsledare samt ägare och personer med sikte på en framtida styrelseroll. En kvalitetssäkrad utbildning ger bättre förutsättningar för regionens företag att finna lämpliga styrelseledamöter och att finna nya

kompetenser som en utveckling av företaget och affärerna ställer krav på.

Kursansvarig

 

STEFAN STURESSON : Tidigare ledamot av styrelseinstitutet och är grundare av SIR Business School som ingår i SIR-Gruppen. Västerås Science Park. Har lång industrierfarenhet i ledande befattningar, framförallt på informations - och marknadssidan. Har de senaste 20 åren arbetat som utbildare, marknadskonsult, projektledare och VD i eget konsultföretag. Erfarenheten spänner över allt från affärsutveckling och försäljning till ledarskap och styrelsearbete.

Upplägg

 

Styrelseutbildningen är upplagd på två heldagar och avslutas med ett styrelsemöte som bygger på autentiskt material. Det finns också en intensivkurs på en dag. Bland annat ingår följande avsnitt:

 • Bolagsorganen
 • Styrelsens ansvar och huvuduppgift
 • Styrelseledamoten
 • Styrelseordföranden
 • Aktiebolagens kap 8 "Bolagets ledning"
 • Bolagsstämman
 • Styrelsemötet
 • Strategimötet
 • Arbetsmötet
 • Arbetsordning för styrelsen och VD- instruktion
 • Årsarbetsplan
 • Styrelsearbete i krissituationer *)
 • Revisorns roll och ansvar
 • Styrelsesammanträdet
 • Examenprov och diplomering *)

 

   *)  Endast i 2-dagarkursen

 

Praktisk information

 

 Kurstid : 2 heldagar, Intensivkurs  1 dag el 2 halvdagar

 

Kurslokal: SIR-Gruppens konferensrum, Trefasgatan 4, Kopparlunden, Västerås

 

Anmälan: Löpande anmälan (Kursen kan normalt startas 2 veckor efter att minst 4 anmälningar inkommit)

 

Deltagare: 4-10 deltagare per kurs.

 

Kursavgift : 4400 kronor för intensivkursen, 7600 för den större kursen. Rabatt för medlemmar i Västerås Science Park.

 

Valfri plats : Om så önskas kan kursen förläggas till annan plats än vår egen kurslokal.

 

Info/anmälan : stefan@sirgruppen.se,

mobil 0734-36 94 50

 

Effektiv projektledning

 

Utvecklingsdagar för projektledare

 

SIR Business School Projektledarutbildning har bedrivits i Västerås Science Park sedan 2008. Företag inom och utanför parken, en del spetsföretag, har skickat sina medarbetare för att få effektiva projektledare som är trygga i sin projektledarroll.

 

Utbildningen, som skräddarsys för deltagarna, genomförs under två dagar alternativt fyra halvdagar. I Kursen erbjuds deltaggarna även att göra en motivationsanalys som hjälper deltagarna att anlysera sina starka och mindre starka sidor i relation till den kravprofil som önskas på en framgångsrik projektledare.

Kommande kurser är ytterligare utvecklade utifrån erfarenheterna från tidigare kurser.

Kursansvarig

 

STEFAN STURESSON : ansvarig för SIR Business School, som ingår i SIR-Gruppen Västerås Science Park. Har tidigare lång industrierfarenhet i ledande befattningar, framförallt på informations- och marknadssidan. Har de senaste 20 åren arbetat som utbildare, marknadskonsult, projektledare i eget konsultföretag. Erfarenheten spänner över allt från projekledning till affärsutveckling, försäljning och styrelsearbete. Sturesson utvecklar kurserna in SIR Business School och har också tagit fram det mesta av kursmaterialet.

 

SIR Business School har ett kursledarteam, som vet hur man motiverar kursdeltagare och hur mans skapar en entusiastisk atmosfär. De har omfattande erfarenhet av projektledning och hur man stärker individerna i projektets olika roller.

 

  

 

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och försäkra dig om att inte missa något!