ภาษาไทย

สวัสดีค่ะ


ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะคะ

โทรติดต่อโดยตรง 0738516099 มาคุยกันก่อนได้ค่ะ

Sir- Grupp เป็นบริษัทที่ปรึกษาให้กับทุกท่านที่ต้องการสร้างบริษัท เริ่มต้นธุรกิจ ดำเนินกิจการบริษัท ขับเคลื่อน ขยายให้บริษัทเติบโต ขยายตลาด ให้ความรู้ด้านบัญชี การรายงานภาษี การดำเนินตามข้อกฎหมายของสวีเดน และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในสวีเดน และระหว่างประเทศในฐานะของบริษัทสวีเดน


SIR-Gruppen ได้รับความเชื่อถือในด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายบริษัทนับแต่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1984 โดยเริ่มจากงานด้านการโฆษณา มาเป็นการตลาดครบวงจร ทั้งในสวีเดนและระหว่างประเทศ


ปัจจุบัน นอกจากที่เราจะเน้นการให้ความรู้กับบริษัทต่างๆ ในด้านการเริ่มกิจการบริษัท การอบรมผู้นำโครงการ การอบรมคณะกรรมการบริษัท(AB) เพื่อให้การทำงานในบริษัทคล่องตัว รู้ช่องทางในการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อให้บริษัทมีผลกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราได้เริ่มหน่วยงานด้านการให้คำปรึกษาด้านการบัญชี ตั้งแต่ มกราคม 2013 เพื่อแนะนำความรู้ เทคนิค สอน และรับทำบัญชีต่างๆ ของบริษัทในสวีเดน โดยมุ่งไปที่บริษัทเจ้าของคนเดียว (Enskild firma)  ห้างหุ้นส่วนจำกัด (HB) และช่วยเหลือในด้านการทำบัญชีให้กับบริษัทจำกัด (AB) ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 3 ล้านโครน  ขณะเดียวกันบริษัทที่เริ่มขยายใหญ่มากขึ้น มีรายได้เกิน 3 ล้านโครนต่อปี เราก็ยินดีรับใช้ท่านค่ะ  


เราทำบัญชีและเป็นที่ปรึกษาโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจของบริษัทท่านเสมอ  Motto ของบริษัทเราคือเป็นบริษัทที่ยกระดับบริษัทอื่นๆ เราดีใจที่เห็นลูกค้าของเราแต่ละบริษัทเติบโต และขยายตัวอย่างมั่นคง  นี่เป็นความภูมิใจของเราค่ะ


ในเรื่องการบริหารธุรกิจ และการบัญชี นอกจากจะใช้เวลาหลายปีเรียนรู้ในการบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชีแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจส่วนตัวหรือก่อตั้งองค์กรบางแห่งมาก่อนด้วยค่ะ เพื่อจะเข้าใจถึงสภาพ ความรู้สึก การต่อสู้ อุปสรรค ที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ และการก่อตั้งองค์กร  Sir-Grupp เข้าใจดีถึงสิ่งที่จะเข้ามาทำให้ท่านพะวักพะวงในการดำเนินธุรกิจ เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน และพร้อมถ่ายทอดวิชาความรู้ในการกำหนดราคาสินค้า การวางแผนการตลาด การทำบัญชี จุดบอดที่จะต้องระวัง ในการบริหารธุรกิจ รวมถึงในช่วงที่เข้าสู่การรายงานผลการบัญชี  ฯลฯ 


SIR-Communication เป็นส่วนหนึ่งของ SIR-Gruppen เน้นงานการสื่อสารการตลาด เพื่อให้กิจการของท่านขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  งานด้านนี้ยังรวมถึงการสอนและการสร้างเว็บไซต์ ที่ช่วยให้ท่านทำกิจการได้ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น การตลาดปัจจุบันไม่ใช่เพียงการมีเว็บไซต์แล้วจบ แต่เราจำเป็นต้องทำในอีกหลายส่วนเพื่อให้เกิดผลกำไรในการดำเนินกิจการ เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษาที่ใช้ 


ในส่วนนี้ เรายังช่วยเหลือด้านการแปลเอกสารทางการ จาก 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และสวีดิช บริษัท SIR-Communication ให้การรับรองการแปลในงานทุกชิ้น  ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการให้เรามีส่วนในการขยายกิจการของท่าน ติดต่อเราได้ตลอดเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านทุกที่ทั่วประเทศสวีเดน และแม้แต่ในราชอาณาจักรไทย การสื่อสารของ SIR-Communicaition ไปถึงค่ะ


เราปรารถนาที่จะเห็นลูกค้าของเราทุกท่าน ยืนได้อย่างมั่นคง ในสังคมที่แปลกตา นี้ค่ะ


ติดต่อได้ตลอดเวลานะคะ

Pauline P.K. Sturesson

Konsult


Experience

ปัจจุบัน

- Consultant/Konsult บริหารธุรกิจ ภาษี การบัญชี (2013-ปัจจุบัน)

- ธุรกิจส่วนตัว บริษัทธุรกิจ-การบัญชี Sir Communication สังกัด SIR-Gruppen (2013- ปัจจุบัน)

- ล่ามภาษาสวีเดน-ไทย-อังกฤษ สังกัด Folkhälsåbyrå, Västerås, Göterborgtolkförmedling - Göterborg

- Ersättare i Miljö- och konsumentnämnden

,Västerås (กรรมการสำรองในคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภค เวสเตอร์โรส 2022- ปัจจุบัน)

- กรรมการพรรคคริสเตียนเดโมแครต (KD)ของเมืองเวสเตอร์โรส, สวีเดน

- นักการเมืองท้องถิ่นพรรคคริสเตียนเดโมแครต (2010-ปัจจุบัน)

- God man, Förvaltare(ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่ทางรัฐบาลเสนอให้ความช่วยเหลือ)


อดีต

- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง ต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี  ประเทศไทย  (10 ปี)

- นักแปล อังกฤษ-ไทย-อังกฤษ (กว่า 20 ปี)

- ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ HB นำเข้าส่งออกผ้าไหมไทย-ยุโรป(5 ปี 2008-2013)

- สมาชิกสำรองคณะกรรมาธิการด้านเทคนิคการวางผังเมืองเวสเตอร์โรส, สวีเดน (4 ปี, 2014-2018)

- สมาชิกสำรองคณะกรรมการบริษัท VP AB สร้างอาคารสำหรับจอดรถในเมืองเวสเตอร์โรส, สวีเดน (3 ปี, 2014-2018)

-สมาชิกสามัญคณะกรรมาธิการส่วนเมือง Skultuna, เวสเตอร์โรส , สวีเดน(4 ปี, 2018-2022)

 

พร้อมช่วยเหลืองานด้านกฎหมาย และเศรษฐกิจ ให้กับคนไทย คนสวีเดน ผู้สูงอายุ และคนเสมือนไร้ความสามารถ ในเมืองเวสเตอร์โรส และที่อื่นๆในสวีเดน (ไม่แสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น)

Education

การศึกษาเป็นเพียงใบเบิกทางที่จะสร้างความมั่นใจในการทำงาน และเพิ่มความไว้วางใจให้กับทั้งลูกค้าและเจ้าของบริษัท แม้ว่าความรู้ที่เรียนมาจะนับได้เพียง 10-20 เปอร์เซนต์ ของสิ่งที่ต้องใช้งานจริง และการเรียนแต่ความรู้อย่างเดียว อาจไม่ช่วยอะไรได้ถ้าขาดความสัตย์ซื่อ  แต่ดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีที่ท่านจะทราบว่าคนที่ให้คำปรึกษาแก่ท่านเคยผ่านความรู้ด้านใดมาเพื่อที่ท่านจะมีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะค่ะ


School / University

BA (Political Science)1995

IR (International Relationship) 2000- (Course Work, Ramkhamhang University) 

Administration 2009(Västerås,Sweden)

Ekonomi & Redovisning assistent 2010 - (Västerås, Sweden)

MBA(Master of science in business and economics) 2014 - (Mälardaren University,Sweden)

MCS(Theological education)2017 (BBS , Thailand)

Modern Redovisning (advance) 2016- (Mälardaren U,Sweden)

ติดต่อทักทายได้ทุกเมื่อค่ะ

 
 
 
 
 

หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เบอร์โทร (+46) 0738516099 (ภาษาไทย,อังกฤษ และ สวีเดน) ค่ะ

E-mail : pauline.ss@sirgruppen.se